Apila-Koti

Apila on perheenomainen pienryhmäkoti huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille Turun Vahdolla ja Paimiossa. 

apila-laatu_pienryhmakoti-apila-vahto-paimio_lastensuojelu.jpg

LAATU ON LAPSEN EDUN TOTEUTUMISTA

Apila-kodissa laadunhallinnan runkona on Lastensuojelun keskusliiton tekemä Laituri-hanke, jossa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan johtamiseen, suunnitteluun ja arviointiin sekä henkilöstön työssä jaksamiseen.

Laatujärjestelmää kehitetään yhdessä koko henkilökunnan kanssa. Toiminta perustuu yhteisesti jaettuun arvopohjaan, suunnitteluun ja organisoituun tapaan työskennellä sekä toimivaan palautejärjestelmään. Työn sujuvuus ja henkilöstön viihtyvyys heijastuu lasten viihtymiseen ja hoidon onnistumiseen.

Laadunhallinnalla pyritään siihen, että palvelu vastaa odotuksia ja tarpeita ja on tasalaatuista. Sosiaalipalvelussa laatu on lapsen edun toteutumista. Apila-kodissa tätä edistetään henkilökunnan hyvän yhteishengen luomisella, TYKY-toiminnalla, koulutuksen järjestämisellä ja työnohjauksella. 

apilat_lapsi-pienryhmakoti-apila-vahto-paimio_lastensuojelu.jpg