Apila-Koti

Apila on perheenomainen pienryhmäkoti huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille Turun Vahdolla ja Paimiossa. 

grafiikka_pienryhmakoti-apila-vahto-paimio.jpg

NELILEHTINEN APILA TIETÄÄ HYVÄÄ

Apila-kodissa lapsi saa elää omana itsenään osana yhteisöä. Lähtökohtana on arkipäivässä yhdessä eläminen, perheiden ja läheisten ihmisten sekä avohuollon kanssa tehtävä yhteistyö. Perusturvallinen arki, jossa jokaisen yksilöllinen kasvu ja kehitys huomioidaan.

Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen kasvatus tukee lapsen omia voimavaroja ja eheyttää minäkuvaa. Haluamme tukea positiivista elämänasennetta ja arkielämän mielekkyyttä sekä jokaisen lapsen henkilökohtaisia vahvuuksia. 

 


grafiikka_lapsi-yksilona-pienryhmakoti-apila-vahto-paimio.jpg

LAPSI YKSILÖNÄ

Jokainen lapsi ainutkertainen ja ansaitsee tulla hyväksytyksi omana itsenään. Apila-toiminnassa huomioidaan lapsen lähtökohdat, mielipiteet ja persoonallisuus. Kasvua ja kehitystä tukevat kodin yhteiset arvot ja selkeät rajat. Oikeudenmukainen ja hyväksyvä kasvatus vahvistaa lapsen positiivista minäkuvaa. Lapsen toiveet huomioidaan yksilöllisesti esimerkiksi valittaessa pitkäjänteisiä harrastuksia. 

grafiikka_lapsi-yhteisossa-pienryhmakoti-apila-vahto-paimio.jpg

LAPSI OSANA YHTEISÖÄ

Apila-koti on pieni yhteisö, jossa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, erilaisuuden kohtaamista, sitoutumista, vastuullisuutta, hyviä tapoja ja ongelmanratkaisutaitoja yhdessä aikuisten kanssa. Arkipäiväiset toiminnot toteutetaan yhdessä lasten ja ohjaajien kanssa. Yhteisen arjen, koulunkäynnin ja harrastusten lisäksi Apila-kotilaiset tekevät yhdessä esimerkiksi elämyksellisiä retkiä ja matkoja.

grafiikka_turvallinen-arki-pienryhmakoti-apila-vahto-paimio.jpg

TURVALLINEN ARKI

Jokaisella lapsella on omahoitaja, joka kulkee lapsen rinnalla turvallisena aikuisena. Apila-arkeen kuuluvat päivärutiinit, jotta lapsi voi ennustaa tulevia tapahtumia ja saada kokemuksen elämänhallinnasta. Kaikki ohjaajat osallistuvat ruoanlaittoon ja kodin töihin, joten lapset saavat luonnollisen kuvan kotielämästä ja siihen liittyvistä askareista. Turvallinen ympäristö, kiinteät ihmissuhteet ja ammatillinen lapsen kasvua tukeva hoito muodostavat vahvan pohjan lapsen itsetunnon ja itsenäistymisen kehitykselle.

grafiikka_perhesiteet-pienryhmakoti-apila-vahto-paimio.jpg

PERHESITEET

Omahoitajalla ja Apila-kodin toiminnanjohtajalla on päävastuu lapsen asioiden hoidossa ja he tukevat lapsen yhteydenpitoa vanhempiin, sukulaisiin ja muuhun sosiaaliseen verkostoon.

Pyrimme tekemään perhetyötä sijoitettavan lapsen perheen kanssa, jotta sijoitusaika onnistuisi mahdollisimman hyvin. Parhaiten sijoitus onnistuu, kun kaikki lapselle tärkeät ihmiset sitoutuvat yhdessä sovittujen, lapsen edun mukaisten päätösten ja tavoitteiden toteuttamiseen. 

apilat_lapsi-pienryhmakoti-apila-vahto-paimio_lastensuojelu.jpg